Make your own free website on Tripod.com
Bestuurszaken     |     home
Bestuursleden   |   Taakverdeling   |   Huishoudelijk Reglement
Taakverdeling
Vokgens de statuten word het Dagelijkse Bestuur gevormd door de Voorzititer, de  Secretaris &  de Penningmeester

Regelen Vice Voorzitterschap

VOORZITTER
Officiële vertegenwoordiging
NeVoBo vergaderingen
Kaderwerving
Leiden bestuursvergadering
Leiden Algemene Leden Vergadering

SECRETARIS
Interne distributie ingekomen stukken
Verzorgen uitgaande post
Schriftelijke Communicatie
Mondelinge Communicatie
Activiteiten
Aan- en afmeldingingsformulier
Huissstijl
Archief
Afspraken register (nav vergaderingen
Statuten & Huishoudelijk Reglement

PENNINGMEESTER
Financiële administratie
Budget/Begroting bewaking
Contributie inning
Sponsering contracten
Trainers Contracten
Kascommissie
Entreegelden
Inkomsten uit acties (Grote Club/ Kaarsen etc)
Ledenwerving
Sleutelbeheer

WEDSTRIJDCOORDINATOR
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris
Teamopgave aan de bond
Wedstrijduitslagen
Strafzaken/ Beroepszaken / Boetes
Teamindeling (ism TC)
Aanvoerders
Scheidsrechters Coordinatie
Toernooiorganisatie
Kleedkamerindeling
Standenlijsten
Speelvelden (indeling etc)
Beachvolleybal

TECHNISCHE COORDINATOR

ondersteund door TECHNISCHE COMMISSIE
Trainerbegeleiding
Technisch beleidsplan
Spelersraad
Verzorgers
Materiaalbeheer
Teamsamenstelling
Oefenprogramma
Jeugdselectie
Jeugd

RECREANTEN


JEUGDZAKEN
Diverse activiteiten
Scholierentoernooi
Clinics
Jeugdkamp
Jeugdcoaches

PUBLIC RELATIONS
Clubblad