Make your own free website on Tripod.com
 HomePage van de  jeugdladder

Ga direct naar de MVC JEUGDLADDER

ALGEMENE INFO
MVC kent een jeugdafdeling:

Ben je 8 jaar of ouder, dan kun je bij ons terecht.
Jeugdvolleybal is ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:
* D en E Jeugd (Mini's) 8 - 12 jaar
* C Jeugd 12 - 13 jaar
* B Jeugd 14 - 15 jaar
* A Jeugd 16 - 17 jaar
Vanaf 18 jaar speel je bij de Senioren.

COMPETITIE
In het seizoen 2001-2002 neemt de MVC Jeugdafdeling met 2 teams deel aan de NeVoBo Distriktscompetitie: Meisjes B1 Topklasse en meisjes B2. Op dit moment (oktober 2001) is er een samengestelde groep van 7 jongens bestaande uit B en D jeugd. We hopen in de eerste helft van dit seizoen nog een aantal nieuwe leden aan te trekken zodat we alsnog een volwaardig team in de tweede helft van de competitie kunnen inzetten.

Het competitieseizoen start begin oktober en eindigt eind april. Behalve in de vakanties (bijv. Kerst en Pasen) wordt er bijna elke week een wedstrijd gespeeld. De ene week speel je "thuis"en de andere week speel je "uit", bijvoorbeeld in Vlaardingen, Rotterdam of Capelle. De "thuis"-wedstrijden worden gespeeld op zaterdag in de sporthal. Elk Jeugdteam heeft een eigen coach/begeleider, die met elke wedstrijd meegaat, en die zorgt dat er voldoende vervoer is (in samenwerking met de ouders).

Gezelligheid staat natuurlijk voorop bij de wedstrijden, en dat is vaak een goede basis gebleken om wedstrijden te winnen. Er zijn in het verleden al heel wat jeugdteams van MVC kampioen geworden!

TRAININGEN
De trainingen beginnen in september en lopen door tot eind mei.
Wil je later een top-volleyballer of -ster worden (wie weet wel de nieuwe Richard Schuil of Riet Fledderus)  dan is het belangrijk dat je jong begint, onder goede begeleiding. Een hele rij enthousiaste trainers en begeleiders staat dan ook klaar om jullie op woensdagavond te trainen en te begeleiden in de sporthal.  (de plaats en tijden vind je via de link  'trainingen & Wedstrijddagen'  hiernaast.

LIJKT HET JE WEL WAT OM TE VOLLEYBALLEN BIJ MVC ?
Kom dan eens vrijblijvend meetrainen, of kom kijken bij de wedstrijden.
Als je na een paar keer meetrainen besluit lid te worden, kun je je via je trainer opgeven. Je kunt dan ook laten weten of je alleen wilt trainen (dit is bij onze vereniging gebruikelijk voor nieuwe leden) of dat je zo snel mogelijk competitie wilt gaan spelen.
Voor verdere informatie kun je op dinsdag en donderdag tussen 19:30 en 20:30 uur terecht bij één  van de volgende Jeugdcommissieleden:
* Nathalie Meerman   010-5900706
* Annemiek van der Horst  010-5920724

of stuur gewoon even een email naar MVC.Jeugdcoordinator@zonnet.nl

MVC JEUGD WETENSWAARDIGHEDEN
* MVC heeft een aktieve Jeugdcommissie bestaande uit drie MVC leden
* Elk Jeugdteam heeft een vaste coach/begeleider.
* MVC heeft enthousiaste trainers voor elke leeftijdsgroep.
* De MVC Jeugdcommissie organiseert regelmatig 'niet volleybal evenementen', zoals Pannenkoeken eten, een uitje, een jeugdkamp
 

MVC JEUGDLADDER
Kies onderstaand het seizoen:

Wat is de jeugdladder?

Indien er voldoende competitiespelende jeugdleden zijn wordt er een jeugdladder bijgehouden :
Gedurende het gehele seizoen werden alle jeugdspelers door hun eigen coaches beoordeeld. Iedere competitieronde werd een speler van de week gekozen. Aan de hand van de maandelijkse beoordelingscijfers werd door het gemiddelde cijfer voor die maand de beste speler/speelster bepaald. Uiteindelijk is er een speler van het jaar.

Hoe vindt de beoordeling plaats?     (sept 1999)
De jeugd wordt gestimuleerd om binnen het team zijn best  te doen. Daarnaast kan het individueel beoordelen van een speler / speelster een extra stimulans betekenen. Het bijgaand plan is bedoeld als een herkenbaar en objectief beoordelingssysteem, waarbij de totale jeugdsectie onderling uitmaakt wie de beste speler van de periode is. Het is niet de bedoeling om de jeugd te `overvragen', maar hen een extra duwtje in de rug te geven. Door hen individueel te beoordelen op de prestatie binnen het team wordt het mogelijk om naast de teamcompetitie  ook een individuele competitieladder voor de vereniging te maken over de gehele jeugdsectie.  Per week / maand / seizoen kan de meest waardevolle speler worden bepaald. Door frequent publiceren van deze ladder(s) zullen de jeugdleden hun eigen klassering kunnen volgen. Objectieve spelregels zullen er voor zorgen dat er geen `competitie vervalsing `kan optreden. Doordat de eigen  vaste coaches de beoordeling moeten opstellen,  is de betrokkenheid en compleetheid gewaarborgd. Aangezien een speler altijd punten haalt wanneer deze meegaat, wordt iedere speler altijd beloond, zelfs als deze alleen maar op reservebank heeft gezeten!

Onderstaande tabel geeft het waarderingscijfer (de punten) dat aan een speler kan worden toegekend:
PUNTEN
TOELICHTING
0
Niet mee geweest  (om welke reden dan ook)
NB: dit is het geval als een speler afwezig is / niet met het team meegekomen
2
Zijn best gedaan  /  Reserve  zonder te spelen
4
Leuk gespeeld, maar de speler kan beter
6
Goed gespeeld zonder op te vallen
8
Opvallend goed gespeeld
10 (met toelichting)
Indien 10 punten wordt toegekend, moet door de coach een korte begrijpelijke VERKLARENDE uitleg bijgevoegd worden

Iedere speler die meegaat krijgt een cijfer en haalt minstens 2 punten.
De punten moeten op het jeugd wedstrijdformulier worden ingevuld dat op de gebruikelijke wijze wordt ingeleverd
       bij de vereniging op de wedstrijddag.
Indien meerdere spelers een gelijk aantal punten behalen, wordt de titel `speler van de Week' door loting bepaald.

Indien meerdere spelers een gelijk aantal punten behalen, wordt de titel `speler van de Maand' door loting bepaald.

De titel  `Speler van het Jaar' wordt toegekend aan de speler met het hoogste puntentotaal.

Indien er meerdere spelers met een gelijk puntentotaal zijn, is het hoogste seizoengemiddelde bepalend
       (= totaal punten gedeeld door aantal wedstrijden waarin punten behaald).

Indien er nog steeds een gelijke stand is, wordt de titel `Speler van het Jaar'  bepaald in onderstaande volgorde:

1  De speler die de meeste wedstrijden heeft gespeeld.
2  De speler die de minste lage cijfers heeft (bijvoorbeeld slechts tweemaal een 4 verder alles daarboven),
    waarbij de 0 niet meetelt!
3  De speler die de meeste hoge cijfers heeft (bijvoorbeeld tweemaal een 10)
4  De speler waarvan het team het hoogst is geeindigd (de meest waardevolle speler in het beste team).
5  (jan 2001): spelers van een team waarvan nog geen 50% van de wedstrijden is beoordeeld
    komen niet op de jaarladder